2021 Executive Board

0-Caroline%20Brousse_edited.jpg

T. 123-456-7890

PRESIDENT

Caroline Brousse

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
0-Maggie%20Nolan_edited.jpg

T. 123-456-7890

GREEK AFFAIRS

MAGGIE NOLAN

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
0-Sarah%20Marchigiano_edited.jpg

T. 123-456-7890

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
VICE PRESIDENT

Sarah Marchigiano 

T. 123-456-7890

Greek Affairs

KAILEY MCDONALD

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
0-Kaitlyn%20O'Byrne_edited.jpg

T. 123-456-7890

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
TREASURER

Kaitlyn O'Bryne

0-MelanieMcCleary_edited.jpg

T. 123-456-7890

PERSONNEL

Melanie McCleary

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
Caro%20Szlufman%20_edited.jpg

T. 123-456-7890

RECRUITMENT

CARO SZLUFMAN

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
0-Abbey%20DuMont_edited.jpg

T. 123-456-7890

RECRUITMENT

Abigail DuMont

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
0-HaleyRusso_edited.jpg

T. 123-456-7890

PERSONNEL

Haley Russo

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
0-Sydney%20Peterson_edited.jpg

T. 123-456-7890

MARKETING

Sydney Peterson 

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
0-AliDodd_edited.jpg

T. 123-456-7890

MARKETING

ALI DODD

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon